Årsmøtet 2021

Årsmøtet blir onsdag 12.5.2021.

Saker (så langt)

  • Ny driftsplan 2021-2023.

Skal stammen redusers, holdes på nåværende nivå eller økes ?

  • Styret foreslår at stammen holdes på nåværende nivå. Søker om tildeling på 300 dyr på 3 år.

Avskyting. Kalv, kolle, spiss, hjort ?

  • Styret foreslår at avskytingen av kolle reduseres og avskytingen av hanndyr økes.
  • Dato for fredning av hanndyr fjernes.

Jusering av standardtildeling? Skal vi ha en standardtildeling?

  • Styres legger frem forslag om en liten endring i standardtildelingen.

NY DRIFTSPLAN - Vedtatt 2018

I den nye driftsplanen som ble vedtatt ble det enighet om å følge planen som ble vedtatt i Aure kommune. Dvs at vi øker tildelingen med ca 15% og søke å øke avskytingsprosenten ved å bedre utnytte overgangsordninger. Ikke skutte dyr år 1 blir også med i fordelingen av år 2 osv.

Det blir derfor søkt om avskyting av 300 dyr, med kommunens prosentvise fordeling. 

min 30% kalv, kolle min 40%, spissbukk max 10%, eldre hann max 15%.

Voksne hanndyr fredet fra 15.oktober

Nyeste kommentarer

17.09 | 16:33

Fri kalv - ikke innført