ETTERSØKSAVTALE 2023


AURE ETTERSØKSRING

Det er inngått avtale med Aure Ettersøksring for jaktsesongen 2023.
Ettersøksringen har forpliktet seg til å stille med godkjent ettersøksekvipasje på skuddstedet innen 4 timer etter påskutt vilt.

Ved behov for ettersøk, ringer man til en av personene som er opplistet nedenfor. Hvis det ikke er mulig å få kontakt med noen av de som står på lista, skal man ringe viltnemnda. Det blir da viltnemndas ansvar hva som skal skje videre.

Følgende personer kan kontaktes for ettersøk:

Ove Ormbostad, Foldfjorden, 90015968

Rune Ormbostad, Foldfjorden, 91153356

Frode Stavnes, Foldfjorden, 95057466

Raymond Fladset, Aure, 97693902

Ivar Baard Ertvåg, Mjosundet, 93257139

Ola Reidar Oldervik, Foldfjorden, 98892937

Terje Dromnes, Aure, 91160045

Kristoffer Kjørsvik, Kjørsvikbugen, 96014535


Jorid Mellingssæter, 46896677


Reserve: Gunnar Fjærvik, Tømmervåg, 90108272

Reserve: Arnfinn Fuglevåg, Nordheim, 95417493

     

Alle kostnader til Aure ettersøksring dekkes av Stabblandet VFLNyeste kommentarer

17.09 | 16:33

Fri kalv - ikke innført