Glemt å gre pelsen ?

Glemt å gre pelsen ?

Velkommen til hjemmesiden vår

Stabblandet viltforvaltningslag har forvaltningen av hjorteviltet på Stabblandet i Aure kommune. Vi har 3-årig driftsplan på hjort, fri avskyting på rådyr og elgkvote tildelt av kommunen hvert år.

Stabblandet VFL vedtok på årsmøte 2021 en ny driftsplan for hjort. Det ble vedtatt å ta ut 330 dyr de neste 3 årene. Fordelingen ble minimum 50% kalv/ung, maks 20 % voksen hjort og maks 50% hanndyr inkl kalv.

Nyeste kommentarer

17.09 | 16:33

Fri kalv - ikke innført