Driftsplanen godkjent

Kommunen godkjente antall dyr. Maks 330 på 3 år.

Det ble forandring i avskytingsprofilen:

Maks 20% voksne hanndyr (-spisshjort)

Min 50% kalv/ung

Maks 50% hanndyr inkl kalv.

HJORT - DRIFTSPLAN 2021-2023