Etter årsmøtevedtak så vil styret følge opp dette med rekrutteringsjakt for 2020.

Det vil bli sendt ut invitasjon til førstegangsjegere via mail og Facebook siden til SVFL. Alle som ønsker å bli med må gi beskjed til styret i SVFL innen 01.09.2020.

Det vil bli et fellesmøte i Nordvang Grendahus fredags 11 sept kl 19.00 hvor det blir en gjennomgang av Arnfinn Fugelvåg om jakt etiq og lovverk. Hver enkelt rekrutteringsjeger vil få tildelt jeger og sted på møtet på fredagen.

Det vil komme en fotograf og journalist fra blader «Jeger» og vil skrive en liten artikkel om dette vedrørende vårt opplegg med rekrutteringsjakt. Skulle det være noen som ikke ønsker å bli fotografert eller intervjuet så må dette gis tilbakemelding til styret slik at vi får tatt de tiltak som ønskes.

Områder som er satt disponibel fra grunneiere er:

  • Soleim

 

  • Nygården

 

Hvor mange rekruttering jegere skal inviteres. Det er satt av maks 8 stk. Disse fordels med 3 stk på Nygården og 5 stk på Soleim. Disse plasseres ut i samsvar med grunneiere og jegere.

Det som er tiltenkt med denne jaktdagen er posteringsjakt fra morgenen av, så en liten matpause før vi drar ut på jakt på dagen, så avsluttes dette med kveldsjakt om dette er ønskelig.
Planer vedrørende dagjakta vil det bli gitt mere informert om på møtet om fra Styret på fredagen.

Ved evnt fall vil flåing bli foretatt i fellesskap i garasjen til Jan Soleim. Partering vil bli foretatt noen dager senere og rekrutteringsjegere bli invitert.

Hver enket enkelt må ta med seg det som trengs ved hjortejakt som håndkikkert og hodelykt. Styret SVFL sørger for engangshansker og strips.

De som ønsker å bli med som førstegangsjegere må gi tilbakemelding fort til:

Jan Soleim jan.soleim@obron.no 906 38 404

Arnfinn Fugelvåg arnfinn.fuglevaag@neasonline.no 954 17 493

 

Her er det førstemann til mølla prinsippet så ikke vent med å melde på jegere.