Skrapdyrsordning

Det er bestemt vekter på dyr som regnes som skrapdyr er:

Kalv 18 kg

Ung kolle 30 kg

Spisshjort 35 kg

Kolle 45 kg

Hjort 55 kg

Dyret skal veies rett etter slakting og det skal ikke gjøres fratrekk for skadet kjøtt.

De som skyter dyr under disse vektene kan be om at disse blir klassifisert som skrapdyr. En kan da velge om en vil beholde dyret ved å betale kr 25,- pr.kg eller levere det til SVFL for salg. En får ny fellingstillatelse i begge tilfellene. Hvis en velger å beholde dyret må fellingsavgift betales. Hvis en leverer dyret til SVFL betales ikke fellingsavgift.

Kontroll av vekt foregår ved at en tar bilde av slaktet og vekta og sender det til Jan Soleim eller Arnfinn Fuglevåg. De bestemmer da om slaktet skal kontrollveies.