Årsmøtet 2021

Årsmøtet blir onsdag 12.5.2021.

Saker (så langt)

  • Ny driftsplan 21-23.

Skal stammen redusers, holdes på nåværende nivå eller økes ?

Avskyting. Kalv, kolle, spiss, hjort ?

  • Standardtildeling

Jusering av standardtildeling? Skal vi ha en standardtildeling?

Forslag fra medlem på årsmøtet

Slå sammen jaktfelt.

  • forslaget ikke vedtatt. Hvis jaktfelt ønsker å slå seg sammen vil dette bli gjort. Blir ingen tvungen sammenslåing av jaktfelt.

Oppheve vedtaket om freding av voksen hjort fra 15.okt.

  • forslaget ikke vedtatt etter avstemming.

 

Nytt styre - Valgt 2019

Leder: Jan Soleim

Styremedlemmer: Arnfinn Fuglevåg, Harrald Fugelsnes, Peder Erling Karlsvik og Terje Ørbog

Vara: Jan Erik Stabben, Per Fugelsnes, Alf Soleim

 

NY DRIFTSPLAN - Vedtatt 2018

I den nye driftsplanen som ble vedtatt ble det enighet om å følge planen som ble vedtatt i Aure kommune. Dvs at vi øker tildelingen med ca 15% og søke å øke avskytingsprosenten ved å bedre utnytte overgangsordninger. Ikke skutte dyr år 1 blir også med i fordelingen av år 2 osv.

Det blir derfor søkt om avskyting av 300 dyr, med kommunens prosentvise fordeling. 

min 30% kalv, kolle min 40%, spissbukk max 10%, eldre hann max 15%.

Voksne hanndyr fredet fra 15.oktober