ETTERSØKSAVTALE 2020


AURE ETTERSØKSRING

Det er inngått avtale med Aure Ettersøksring for jaktsesongen 2020.
Ettersøksringen har forpliktet seg til å stille med godkjent ettersøksekvipasje på skuddstedet innen 4 timer etter påskutt vilt.

Ved behov for ettersøk, ringer man til en av personene som er opplistet nedenfor. Hvis det ikke er mulig å få kontakt med noen av de som står på lista, skal man ringe viltnemnda. Det blir da viltnemndas ansvar hva som skal skje videre.

Følgende personer kan kontaktes for ettersøk:
     

Ove Ormbostad 

90015968 

Foldfjorden 

Rune Ormbostad     

91153356 

Foldfjorden 

Frode Stavnes 

95057466 

Foldfjorden 

Arne Ormset 

98835884 

Aure 

Ivar Baard Ertvåg 

93257139 

Mjosundet 

Ola Reidar Oldervik 

98892937 

Foldfjorden 

Terje Dromnes 

91160045 

Aure 

Raymond Fladseth 

97693902 

Aure 

Reserve:Gunnar Fjærvik 

90108272 

Tømmervåg 

 


Alle kostnader til Aure ettersøksring dekkes av Stabblandet VFL