ETTERSØKSAVTALE 2021


AURE ETTERSØKSRING

Det er inngått avtale med Aure Ettersøksring for jaktsesongen 2021.
Ettersøksringen har forpliktet seg til å stille med godkjent ettersøksekvipasje på skuddstedet innen 4 timer etter påskutt vilt.

Ved behov for ettersøk, ringer man til en av personene som er opplistet nedenfor. Hvis det ikke er mulig å få kontakt med noen av de som står på lista, skal man ringe viltnemnda. Det blir da viltnemndas ansvar hva som skal skje videre.

Følgende personer kan kontaktes for ettersøk:
     

  • Ove Ormbostad, Foldfjorden      90015968
  • Rune Ormbostad, Foldfjorden     91153356
  • Frode Stavnes, Foldfjorden         95057466
  • Raymond Fladset, Aure               97693902
  • Arne Ormset, Aure                      98835884
  • Ivar Baard Ertvåg, Mjosundet       93257139
  • Ola Reidar Oldervik, Foldfjorden 98892937
  • Terje Dromnes, Aure                   91160045
  • Reserve:Gunnar Fjærvik, Tømmervåg 90108272


Alle kostnader til Aure ettersøksring dekkes av Stabblandet VFL