ETTERSØKSAVTALE 2020


AURE ETTERSØKSRING

Det er inngått avtale med Aure Ettersøksring for jaktsesongen 2020.
Ettersøksringen har forpliktet seg til å stille med godkjent ettersøksekvipasje på skuddstedet innen 4 timer etter påskutt vilt.

Ved behov for ettersøk, ringer man til en av personene som er opplistet nedenfor. Hvis det ikke er mulig å få kontakt med noen av de som står på lista, skal man ringe viltnemnda. Det blir da viltnemndas ansvar hva som skal skje videre.

Følgende personer kan kontaktes for ettersøk:
     

OVE ORMBOSTAD         90 01 59 68

RUNE ORMBOSTAD       91 15 33 56

FRODE STAVNES           95 05 74 66

ARNE ORMSET              98 83 58 84

OLA REIDAR OLDERVIK 98 89 29 37

TERJE DROMNES          91 16 00 45

 

 

Res. Gunnar Fjærvik 90 10 82 72

 


Alle kostnader til Aure ettersøksring dekkes av Stabblandet VFL