Pr: 31.10.22 (tallene hentet fra sett og skutt)

Jaktfelt

Navn

Kalv

Ung kolle

Eldre kolle

Spiss hjort

Hjort

Sum

1

FJELLINGSDAL

 

 1

 

2

INDERBERG

 1

 

 

 

2

3

STABBEN

 

 

 

 

 

 

4

SOLEIM

7

 

7

 

5

19

5

NYGÅRDEN

4

 

4

 

 1

9

6

SOLSKJEL

 

 

 

 

 1

1

7

ØDEGÅRD

 

 

 

   

 

8

NORDHEIM

 3


 

 1

6

9

HALTVIKA

 

   
 

1

10

ØRBOGEN

2

 

2

2  

6

11

FUGELSNES

1

 

1

 

 

2

12

BLOMTUA

 

 

     

 

13

KARLSVIKA

 

 

 

 

 1

 1

   SVFL/SKRAP

 3

 

2

 

 

 5

 

 

21

3

17

3

12

56

2018-2020

 

2021

2022

2023

sum

%

Kalv

34

 

 

34

35

Ung kolle

12

 

 

12

13

Kolle

25

 

 

25

26

Spiss

6

 

 

6

6

Hjort

19

 

 

19

20

           

Sum

96

 

 

96