Pr: 26.9.21 (tallene hentet fra sett og skutt eller innmeldinger)

Jaktfelt

Navn

Kalv

Ung kolle

Eldre kolle

Spiss hjort

Hjort

Sum

1

FJELLINGSDAL


 

1

1

4

2

INDERBERG


 

 

 

2

3

STABBEN

 

 

 

 

 

 

4

SOLEIM

4

2

 

1

11

5

NYGÅRDEN

2

 

1

 

1

4

6

SOLSKJEL

 

 

 

 

 

 

7

ØDEGÅRD

 

 

 

   

 

8

NORDHEIM

2


 

7

9

HALTVIKA

 

 

   
 

 

10

ØRBOGEN

 

 

 

 1  

1

11

FUGELSNES

 1

 

1

 

3

12

BLOMTUA

 

 

1    

13

KARLSVIKA

 

 

1

   SVFL/SKRAP

 

 

 

 

2

 

 

13

 9

 3

7

 39

2018-2020

 

2018

2019

2020

sum

%

Kalv

27

38

 35

100

40

Ung kolle

14

16

 11

41

17

Kolle

17

25

 19

61

25

Spiss

5

3

 2

10

4

Hjort

9

12

 13

34

14

           

Sum

72

94

 80

246

 246