Hjort 2022

Jaktfelt Navn Standard 2022 Kalv Kolle Spiss Hjort
1 FJELLINGSDAL    10 10 4 2 2 2
2 INDERBERG           6 6 2 1 1 2
3 STABBEN                5 5 2 2 0 1
4 SOLEIM                   26 35 15 15 0 5
5 NYGÅRDEN           6 10 5 4 0 1
6 SOLSKJEL              7 7 3 3 0 1
7 ØDEGÅRD               2 2 1 1 0 0
8 NORDHEIM            6 10 4 4 0 2
9 HALTVIKA               2 4 2 1 0 1
10 ØRBOGEN               10 10 4 2 2 2
11 FUGELSNES           4 4 2 1 0 1
12 BLOMTUA              2 3 1 0 1 1
13 KARLSVIKA            8 8 3 2 2 1
  SVFL/SKRAP   9 4 4 1 0
    94 123 52 42 9 20

TILDELING ELG 2022

Dette er en felleskvote for hele Stabblandet

Jaktfelt Navn

2022

Kalv

Ku

Okse

  SVFL

3

3

  0  

  0Kalv kan skytes i stedet for ku eller okse.
   
           
Jaktfelt betaler kr 25,- pr kg hvis de ønsker å beholde kjøttet.  

RÅDYR

Stabblandet VFL har fri avskyting av rådyr. Det enkelte jaktfelt forvalter rådyrstammen på en fornuftig måte.