HJORT 2020

Navn Standard 2020 Kalv Kolle Hjort
FJELLINGSDAL    10 10 4 4 2
INDERBERG           6 6 3 2 1
STABBEN                5 5 2 2 1
SOLEIM                   26 31 13 13 5
NYGÅRDEN           6 8 4 3 1
SOLSKJEL              3 3 2 1 0
ØDEGÅRD               1 2 1 0 1
NORDHEIM            6 8 4 3 1
HALTVIKA               2 3 1 1 1
ØRBOGEN               8 8 4 3 1
FUGELSNES           3 4 2 2 0
BLOMTUA              2 3 1 1 1
KARLSVIKA            8 10 4 4 2
SVFL/skrap 0 8 4 3 1

TILDELING ELG 2020

Dette er en felleskvote for hele Stabblandet

Jaktfelt Navn

2019

Kalv

Ku

Okse

  SVFL

3

2

  0  

 1Kalv kan skytes i stedet for ku eller okse.
   
           
Jaktfelt betaler kr 25,- pr kg hvis de ønsker å beholde kjøttet.  

RÅDYR

Stabblandet VFL har fri avskyting av rådyr. Det enkelte jaktfelt forvalter rådyrstammen på en fornuftig måte.