Kjell, Ola, Anne Lene og Ivar Arne med en fin hjort
(Foto: Anne Lene Rømuld)