Glemt å gre pelsen ?

Velkommen til hjemmesiden vår

Stabblandet viltforvaltningslag har forvaltningen av hjorteviltet på Stabblandet i Aure kommune. Vi har 3-årig driftsplan på hjort, fri avskyting på rådyr og elgkvote tildelt av kommunen hvert år.

Stabblandet VFL vedtok på årsmøte 2018 en ny driftsplan for hjort. Det ble vedtatt å ta ut 300 dyr de neste 3 årene. Fordelingen ble minimum 30% kalv, minimum 40% kolle og maks 10% Spisshjort og maks 15 % voksen hjort.