Herringsøya, Kunna og Solskjelsøya.
(foto: Inger T Fuglevåg)