Utistuå, Oppistuå og Smistuå på Soleim
(Foto: Arnfinn Fuglevåg)